Showroom GOM

HẠNG MỤC THI CÔNG

  • Hệ thống chiếu sáng thông minh
  • Kiểm soát ra vào tự động
  • Âm thanh đa vùng
  • Hệ thống an ninh
  • Hệ thống rèm tự động
  • Hệ thống ME chuyên nghiệp

GOM 1

GOM

GOM0

Tags:

admin

Write a Reply or Comment