Thiết bị điều khiển động cơ rèm,cổng, cửa trong Hệ thống Nhà thông minh FIBARO giúp chủ nha kiểm soát và điều chỉnh trạng thái, vị trí rèm, cổng theo yêu cầu.: Điều kiển đóng mở cửa cổng từ xa, tự động đóng mở rèm theo giờ, ánh sáng, hướng nắng, Hiển thị chính xác trạng thái và vị trí rèm. cổng, cửa cuốn….

Showing all 2 results